Objave

InfoSlovenija
1276
http://info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/listings/8577/odvetnikkriveclogo-1555572077.jpg

STEČAJNO,CIVILNO,GOSPODARSKO PRAVO-ODVETNIK FRANCI KRIVEC

Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana, Osrednjeslovenska, Slovenia

Predstavitev storitve

PRAVNO SVETOVANJE § PRAVNA POMOČ § PRAVNE STORITVE

Nudimo zlasti naslednje pravne storitve:

 • pravno svetovanje v okviru svetovalnega razgovora,
 • zahtevnejše pravne analize in pisna pravna mnenja (s preučitvijo konkretnega primera, pravnih predpisov, strokovne literature in sodne prakse),
 • sestava raznih pogodb (npr. prodajne, darilne, razdružilne itd.) in drugih listin (npr. oporoke),
 • sestava zahtevkov in opominov pred tožbo (npr. zahtevek zavarovalnici ali drugi odgovorni osebi za izplačilo odškodnine, za plačilo dolga ali za izpolnitev druge obveznosti),
 • sestava listin s področja delovnega prava (npr. pogodba o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi, opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, pisna seznanitev z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti, zagovor, zahteva za odpravo kršitev in za izpolnitev obveznosti, pritožba na Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS itd),
 • sestava vlog za potrebe upravnih postopkov (npr. zahteve, prošnje, pripombe, ugovori, pritožbe, prijave inšpekciji itd.),
 • sestava tožb in drugih vlog v upravnem sporu (npr. tožba na odpravo upravne odločbe),
 • sestava tožb in drugih vlog v delovnem ali socialnem sporu,
 • sestava vlog za potrebe izvršilnih postopkov (npr. predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova, ugovor zoper sklep o izvršbi, itd.),
 • sestava vlog za potrebe pravdnih postopkov (npr. tožb, odgovorov na tožbo, pripravljalnih vlog, pritožb, itd.),
 • sestava vlog za potrebe nepravdnih postopkov (npr. predlog za ureditev razmerij med solastniki, predlog za razdelitev solastnine ali skupnega premoženja, predlog za ureditev meje, predlog za določitev nujne poti, predlog za sodni depozit itd.),
 • sestava vlog za potrebe insolvenčnih postopkov (npr. predlog za začetek stečajnega postopka, prijava terjatve, prijava ločitvene ali izločitvene pravice, predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave),
 • sestava vlog za potrebe postopka o prekršku (npr. ugovor, zahteva za sodno varstvo, predlog za uvedbo postopka o prekršku  itd.),
 • sestava raznih internih aktov (npr. pravilnikov),
 • pridobitev izpiskov ali potrdil iz uradnih evidenc (izpisek iz zemljiške knjige, zemljiškega katastra, registra nepremičnin, sodnega registra, poslovnega registra, potrdilo o namenski rabi, lokacijska informacija itd.),
 • pridobitev informacij javnega značaja (npr. informacija o tem, ali je bilo za določen objekt izdano gradbeno dovoljenje),
 • izračun zakonskih zamudnih obresti oziroma obračun stanja terjatev,
 • pridobitev podatkov o dolžnikovem premoženju in dohodkih v primeru, ko ima upnik za svojo terjatev že pridobljen izvršilni naslov (pravnomočno sodbo, pravnomočen sklep o izvršbi, sodno poravnavo ali neposredno izvršljiv notarski zapis).

Lokacija Zemljevida

Prikaži navodila za pot

MNENJA

Ocena uporabnikov

0 povprečno glede na 0 Mnenja


5 zvezdic
0
4 zvezdice
0
3 zvezdice
0
2 zvezdice
0
1 zvezdico
0

Trenutno je predstavitev brez mnenj. Če želite oddati mnenje kliknite zgornji gumb.

Hitri kontakt

company map
Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana, Osrednjeslovenska, Slovenia

Dodatna kontaktna okna

Naziv:
ODVETNIK FRANCI KRIVEC
Davčna št.:
78001528
Naslov:
Litijska cesta 45, Ljubljana
Občina:
Ljubljana