Objave

InfoSlovenija
3800
https://info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/listings/4709/logonew32416.jpg

STRELOVODNA INŠTALACIJA | ELEKTRO INŠTALACIJA

Šmarska cesta 9, 8290 Sevnica, Spodnjeposavska, Slovenia

Galerija

Predstavitev storitve

Podjetje se ukvarja s storitvami na področju elektroinštalacij.

Storitve:
- meritve elektroinštalacij in strelovodov
- inštaliranje strelovodov
- novogradnja objektov
- adaptacija objektov
- meritve
- delo na višini

Elektroinštalacije

Kaj so elektroinstalacije?

Elektroinstalacije so eno od tistih gradbenih del, ki jih nikakor ne smemo izvajati v ‘lastni režiji’. Pomembno je, da že v fazi zasnove in projektiranja sodelujete z arhitektom in projektantom, da se kasneje ne bo zgodilo, da boste v spalnici ostali brez TV vtičnice ali na vrtu ne boste imeli kam vklopiti kosilnice. Pri instalacijah je potrebno pomisliti na morebitne večje potrebe v prihodnosti npr. odločitev za instalacijo računalniškega omrežja, alarmnega sistema, klimatske naprave in podobno. Zato zahtevajte povečan premer cevi za kable, saj le večji presek instalacijskih cevi omogoča napeljavo dodatnih kablov. Kljub temu, da elektroinstalacije ne boste izvajali sami, je vendarle prav, da je individualni graditelj oziroma investitor seznanjen tudi z osnovami elektroinstalacijske tehnike. Zato smo za vas pripravili nekaj osnovnih informacij.

V grobem elektroinstalacije ločimo na:

  • nizkonapetostne elektroenergetske instalacije: namenjene so napajanju električnih naprav in razsvetljavi;
  • informacijske instalacije: so instalacije za telefon, protivlomno in protipožarno zaščito, klimatizacijo, računalniške mreže …

Glede na izvedbo elektroinstalacije delimo v naslednje skupine:

  • instalacije pod ometom in v ometu: instalacije, ki se izdelajo že ob gradnji objekta, še preden se izdela zaključni ometni sloj;
  • instalacije nad ometom: vgrajujemo jih predvsem v vlažne prostore, kjer mora biti električna instalacija napeljana s plastičnimi vodniki na ustreznih skobah;
  • instalacije v votlih stenah: delimo jih na gorljive in negorljive, od vrste instalacije pa je odvisna tudi vrsta materiala, ki ga uporabimo za izvedbo električne instalacije. Sistem je primeren za suhomontažno gradnjo;
  • instalacije v betonu: se nameščajo že v začetnih fazah gradnje objekta;
  • instalacijski kanali: niso uporabni za stanovanjske prostore, pogosto pa se uporabljajo v industrijski gradnji;
  • instalacije z neizoliranimi vodniki: se v stanovanjskih objektih uporabljajo zgolj za nizkonapetostne sisteme kot npr. halogenske svetilke in podobne naprave.

Strelovod

Izvajanje strelovodnih instalacij
Strelovodne instalacije so postale vse pogostejši ”pojav” na naših objektih. Objekti so lepši, več vredni, zato ljudje radi poskrbimo, da so ti objekti tudi kar se da ustrezno zaščiteni. Ena od takšnih zaščit je vsekakor tudi strelovodna instalacija.

K razmahu strelovodnih instalacij je vsekakor veliko prispevalo vse večje število udarov strel in s tem povezanih škodnih primerov ter v veliki meri razvoj na področju strelovodnih instalacij, predvsem materialih, ki se uporabljajo za strelovodne instalacije, ter pritrdilnih elementih. Tako so strelovodne instalacije postale manj izstopajoče oz. precej bolj sprejemljive za montažo na objekte tudi z vidika splošnega izgleda objekta.

Strelovodna instalacija je del elektroinstalacij na objektu in kot taka ima praviloma tudi svoj projekt oz. načrt. Nameščanje strelovodne instalacije se prične zelo zgodaj, saj je bistven del strelovodne instalacije ozemljilo. Ozemljilo je lahko izvedeno tudi kot temeljsko ozemljilo, kar pomeni, da je potrebno ozemljilo položiti že pri izvedbi temeljev objekta. Ko je ozemljilo izvedeno, se nadaljevanje izvedbe strelovodne instalacije ustavi, razen v primeru, ko so odvodni vodniki nameščeni v stenah objekta (skriti). Izvedba strelovodne instalacije se nadaljuje praviloma, ko je objekt v fazi zaključevanja, kar pomeni, da je streha pokrita, fasada zaključena, vsi kovinski deli, ki jih je potrebno povezati na strelovodno instalacijo, pa tudi nameščeni.

Odvodni vodniki služijo odvajanju toka strele v ozemljilni sistem. Prav tako lahko odvodne vodnike namestimo na fasado objekta, ali na odtočne cevi. Pravzaprav je priporočljivo odvodne vodnike namestiti na odtočne cevi, saj se pri tem izognemo posegom v fasado objekta, hkrati pa imamo odtočne cevi povezane na ozemljitev. To pomeni, da ni potrebno izdelovati posebnih izvodov ozemljila za spajanje odtočnih cevi na ozemljitev. Pri tem je potrebno poudariti, da je potrebno na odvodne vodnike namestiti merilne spoje. Merilni spoj je spoj na prehodu iz odvodnega voda na ozemljilni sistem. Običajno je izveden z merilno sponko s štirimi M8 vijaki. V primeru izvedbe odvodnih vodnikov v fasadi objekta je prav tako potrebno izvesti merilne spoje na prehodu iz ozemljilnega voda v odvodni vod. V tem primeru se običajno uporabijo merilne omarice, ki so lahko nameščene na steni objekta ali v tleh ob objektu. V primeru izvedbe merilnih spojev v steni objekta se običajno uporabljajo kovinske merilne omarice. V tem primeru je potrebno paziti, da se vodnika, ki sta spojena v merilni omarici, le-te ne dotikata. V nasprotnem primeru merilni spoj nima pomena, ker je prespojen s kovinsko merilno omarico. Prav tako je v zadnjem času veliko objektov, ki imajo kovinsko konstrukcijo. Kovinska konstrukcija se lahko uporabi kot odvodni vodnik, vendar je potrebno na mestu spajanja kovinske konstrukcije na ozemljitev izvesti merilni spoj. To pomeni, da klasično varjenje valjanca na konstrukcijo ni ustrezno, ker tak spoj ni razstavljiv.

Kovinske dele na stenah objekta je potrebno povezati na ozemljilo. V primeru, da so kovinski deli (ograje, klimati …) locirani blizu odvodnega vodnika (manj kot je varnostna razdalja), jih je potrebno spojiti na odvodni vodnik, v nasprotnem primeru pa na izenačevanje potencialov.

Lovilni vodniki na strehi so vedno vidni del strelovodne instalacije. Pri nameščanju lovilnih vodnikov na streho objekta je potrebno paziti na ustreznost pritrdilnih elementov. Običajna mesta pritrjevanja lovilnih vodnikov so slemena streh oz. najvišja mesta na objektu. Točneje, lovilne vodnike je potrebno namestiti na vseh mestih, kjer lahko pride do udara strele. Ta mesta običajno določi projektant elektroinstalacij ter nanje namesti lovilne vodnike. Na strehi objektov je potrebno prav tako kot na stenah povezati s strelovodno instalacijo kovinske dele. V primeru, da so kovinski deli zaščiteni s strelovodno instalacijo (nižji – v zaščitnem področju strelovodne instalacije), ter so od strelovodne instalacije oddaljeni več kot znaša varnostna razdalja, jih ni potrebno povezati na strelovodno instalacijo, temveč le na izenačevanje potenciala. Iz tega izhaja, da lahko kovinske dele na strehi objekta (dimniške tuljave, električne naprave …), v katere naj ne bi prišlo do udara strele, zaščitimo s kovinskimi lovilnimi palicami ali izoliranimi lovilnimi sistemi, ki niso spojeni na samo napravo. Pri tem mora biti naprava vseeno ozemljena. Takšen primer so kovinske cevi dimnikov, ki so spojeni na peč. Peč praviloma upravlja elektronski sistem. V primeru, da kovinsko cev dimnika spojimo na strelovono instalacijo na strehi objekta, steče tok strele skozi tuljavo ter elektroniko peči in ozemljitve v tla. Pri tem se zgodi, da se uniči elektronika na peči. V primeru zaščite dimnika z lovilno palico, ki ustvarja zaščitno področje nad dimniško cevjo, se tok strele zaključi le po strelovodni instalaciji in ne uniči peči.

Lovilni vodniki se morajo praviloma zaključevati v odvodni vod na obeh straneh. To pomeni, da mora imeti lovilni vod po slemenu objekta vedno vsaj dva odvodna vodnika. Krivine, ki jih je potrebno izvesti na lovilnih vodnikih zaradi oblike objekta naj bodo čim bolj odprte (izdelovanje ostrih kotov na strelovodni instalaciji ni dovoljeno), njihovo število pa naj bo minimalno. Na prehodu preko žleba je potrebno izvesti spoj na žlebno korito z ustrezno sponko.

V primeru kovinskih kritin se pojavlja klasično vprašanje: Ali je kovinska streha lahko lovilni sistem?
Odgovor na to vprašanje je podan v standardu o zaščiti objektov pred delovanjem strele SIST IEC 61024-1: Zaščita pred delovanjem strele: 1. del: Splošna načela. V tem standardu je zapisano, da se pločevina, ki je debeline najmanj 0,5 mm, lahko uporabi kot lovilni sistem, kadar se dovoli preluknanje pločevine na mestu udara ter pod streho ni vnetljivih snovi. V primeru, da prej navedeni pogoji niso izpolnjeni, je minimalna debelina pločevine odvisna od materiala in za posamezne materiale znaša:

Material Minimalna debelina
Fe 4 mm
Cu 5 mm
Al 7mm
 

Za izvedbo strelovodnih instalacij se v zadnjem času največ uporabljajo korozijsko odporni materiali, in sicer: aluminij, baker, nerjaveče jeklo. Kot vodniki so največkrat uporabljani okrogli polni vodniki ustreznih prerezov (50 mm2) glede na posamezen material. Material za spoje je običajno baker ali nerjaveče jeklo. Uporaba določenega materiala je odvisna od materialov iz katerih je zgrajen objekt (na pločevinastih strehah je baker neustrezen material). Prav tako je potrebno paziti na spoje med različnimi materiali, da ne prihaja do galvanskih spojev. Pri tem je običajna uporaba nerjavečega jekla kot nevtralnega materiala.

Podrobne rešitve izvedbe strelvodnih instalacij je mogoče najti v standardu:

SIST IEC 61024-1-2: Zaščita pred delovanjem strele – Del 1 – 2: Splošna načela – Vodilo B – Načrtovanje, namestitev, vzdrževanje in pregledovanje sistemov zaščite pred delovanjem strele.

Vsekakor pa pri izvajanju velja pravilo, da se je potrebno držati projekta strelovodne instalacije ter upoštevati veljavne standarde o zaščiti pred delovanjem strele.

 

Lokacija Zemljevida

Prikaži navodila za pot

MNENJA

Vaša izkušnja oz. povratna informacija o storitvi nam veliko pomeni, če vam ni odveč pustite oceno in vaše mnenje. Hvala!

Ocena uporabnikov

0 povprečno glede na 0 Mnenja


5 zvezdic
0
4 zvezdice
0
3 zvezdice
0
2 zvezdice
0
1 zvezdico
0

Trenutno je predstavitev brez mnenj. Če želite oddati mnenje kliknite zgornji gumb.

Hitri kontakt

company map
Šmarska cesta 9, 8290 Sevnica, Spodnjeposavska, Slovenia

Dodatna kontaktna okna

Naziv:
El-Pro elektroinstalacije in strelovodi, Damjan Božič, s.p.
Davčna št.:
78533864
Naslov:
Žurkov Dol 21, 8290 Sevnica
Številka računa denarne vrednosti:
IBAN SI56 0237 9025 7374 683 (odprt 8.8.2008, NLB d.d.)
Odgovorna oseba:
Damjan Božič
Kontaktna oseba:
Damjan Božič

Kontaktne osebe

kontakt